SPPK Parkview Mansion

SPPK Parkview Mansions Double Storey Semi-D

SPPK Parkview Mansions Single Storey Cluster Unit

SPPK Parkview Mansions Single Storey Semi-D Unit

No. Lesen Pemaju: 19832-1/12-2021/01172(L)
Tempoh Sah: 05/12/2019 – 04/12/2021
No. Permit Iklan: 19832-1/12-2021/01172(P)
Tempoh Sah: 05/12/2019 – 04/12/2021
Tarikh Dijangka Siap: 04/12/2021
Pemaju: Scheme Management Sdn Bhd[200901029438(872543-U)]
21 Jalan Che Tak,30300 Ipoh Perak.
Pajakan Tanah: 99 Tahun
Tempoh Tamat Pajakan Tanah: 17/09/2117
Bebanan Tanah: TIADA
Nama Pihak yang Meluluskan Pelan: MAJLIS BANDARAYA IPOH
Harga Rumah Berkembar 1 Tingkat: Min RM548,880 Max RM635,580 (6 unit)
Harga Rumah Berkembar Kluster 1 tingkat: Min RM 458,880 Max RM 458,880 (4 unit)
Harga Rumah Berkembar 2 Tingkat: Min RM 698,800 Max RM 959,700 (12 unit)
No.Kelulusan MBI: Bil (10)dlm.MBI OSC(210-B)L/B/6/108/221/19
Sekatan Kepentingan: Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh Pihak Berkuasa Negeri.