Taipan Glow Parkview Foresta

Taipan Glow Double Storey Semi D

Double Storey Semi-D

Double Storey Cluster

Taipan Glow Double Storey Terrace

Double Storey Terrace

No. Lesen Pemaju: 19775-1/10-2021/0895(L)
Tempoh Sah: 04/10/2019 – 03/10/2021
No. Permit Iklan: 19775-1/10-2021/0895(P)
Tempoh Sah: 04/10/2019 hingga 03/10/2021
Tarikh Dijangka Siap: 31/08/2021
Pemaju: Taipan Glow Sdn Bhd [201601040080(1211021-X)]
21 Jalan Che Tak,30300 Ipoh Perak.
Pajakan Tanah: 99 Tahun
Tempoh Tamat Pajakan Tanah: 14/08/2111
Bebanan Tanah: TIADA
Nama Pihak yang Meluluskan Pelan: MAJLIS BANDARAYA IPOH
Harga Rumah Teres 2 Tingkat: Min RM518,880 Max RM671,270 (29 unit)
No.Kelulusan MBI: Bil LB01/0002945/0011/18/FOO/POO/LOO
Sekatan Kepentingan: Tanah ini boleh dipindahmilik atau dipajak dengan kebenaran bertulis oleh Pihak Berkuasa Negeri.